Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
donderdag 26 november 2020  01:41   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering  
Nederlandse of buitenlandse hypotheek?  
Hypotheek zelf regelen of via een adviseur?  
Hypotheekvormen en looptijden  
Maximale financiering   
Benodigde stukken  
Taxatierapport  
Hypotheekofferte  
Hypotheekakte  
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Hypotheekofferte
In de schriftelijke hypotheekofferte worden de volgende zaken duidelijk uiteen gezet voor de cliŽnt:

 • Het bedrag van de lening
 • de juridische en economische looptijd van de lening;
 • de tijdstippen waarop de rente en/of aflossing betaald moeten worden;
 • het rentetype (vast, variabel of een renteconstructie);
 • het nominale en effectieve rentepercentage per jaar;
 • de aflossingsvorm
 • een opgave van het te betalen bedrag aan rente en/of aflossing of de annuÔteit;
 • een eventuele boete bij extra of vervroegde algehele aflossing;
 • mogelijkheden tot vervroegde of extra aflossing zonder extra kosten en tijdvakken waarop dit mag plaatsvinden;
 • de kosten die in rekening worden gebracht bij het verstrekken van de hypothecaire lening (bijvoorbeeld afsluitprovisie) en gedurende de verdere loopptijd. De kosten bij verstrekking moeten zijn uitgedrukt in een percentage van de hoofdsom;
 • de geldigheidsduur van de offerte;
 • het beschikbaar zijn van een hypotheeklasten berekening;
 • de vergoeding die de financier vraagt in geval de offerte na acceptatie alsnog niet wordt nagekomen;
 • de datum waarop uiterlijk de hypotheekakte gepasseerd moet worden;
 • alle bijkomende verplichtingen en de kosten daarvan
 • indien van toepassing: de kosten die zijn verbonden aan een bouwfinanciering;
 • eventuele voorbehouden en/of bijzondere bedingen.


 • 1. Economische en juridische looptijd
  Economische looptijd = de periode waarin een hypothecaire lening volgens het bij de verstrekking overeengekomen aflossingsschema geheel zou moeten zijn afgelost

  Juridische looptijd = de periode waarvoor de de overeenkomst is gesloten en de rente is vastgelegd

  Een hypothecaire lening kan dus een economische looptijd van 30 jaar hebben en een juridische looptijd van 5 jaar omdat dan een renteherziening plaatsvindt.
  2. Effectieve rentepercentage
  In het effectieve rentepercentage is behalve met het nominale rentepercentage ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan. de effectieve rente moet om de rentepercentages vergelijkbaar te maken op uniforme wijze worden berekend aan de hand van een vaste formule.


  Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug