Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
donderdag 26 november 2020  02:00   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering  
Nederlandse of buitenlandse hypotheek?  
Hypotheek zelf regelen of via een adviseur?  
Hypotheekvormen en looptijden  
Maximale financiering   
Benodigde stukken  
Taxatierapport  
Hypotheekofferte  
Hypotheekakte  
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Maximale financiering
Ter bepaling van de maximale financiering van een tweede huis of het huis in het buitenland waar u naar toe gaat verhuizen zijn de volgende zaken van belang:

 • Hoeveel kunt u lenen met uw inkomen?
 • Welke zekerheden zal een geldverstrekker als inkomen beschouwen?
 • Wat kan als extra zekerheid dienen bij een hypotheek?
 • 1. Woonquote
  De woonquote is het deel van uw inkomen dat u van geldverstrekkers maximaal aan woonlasten mag besteden. In de regel mogen de woonlasten van uw twee woningen samen, maximaal 1/3 bedragen van uw besteedbaar inkomen. Uw besteedbaar inkomen is onder andere uw brutosalaris. Een tweede inkomen mag doorgaans 100% worden meegerekend bij het besteedbaar inkomen.

  Onder woonlasten wordt verstaan de lasten verbonden aan de hypothecaire lening voor uw eerste huis of de huurlasten. Bij de berekening van de verwachte woonlasten van het te kopen huis wordt vaak gebruik gemaakt van de lasten verbonden aan een annuïteitenlening tegen de dan geldende rente bij de gewenste looptijd (minimaal gehanteerde looptijd is 5 jaar).

  Wanneer u nog andere financiële verplichtingen heeft; bijvoorbeeld een lening of krediet dan zullen deze verplichtingen in mindering worden gebracht op uw financieringcapaciteit. Dat wil zeggen dat wanneer u bijvoorbeeld maximaal € 750 p.m. beschikbaar heeft voor woonlasten van het aan te schaffen huis (waarbij de totale woonlasten dus onder de 1/3 van het beschikbare inkomen blijven), maar u heeft ook nog een persoonlijke lening waar u verplicht elke maand € 250 van moet aflossen dan is uw maximale financieringscapaciteit € 500 p.m. Hetzelfde geldt voor alimentatieverplichtingen.
  2. Gevraagde zekerheden
  Bij de berekening van de maximaal toegestane financieringslast worden bepaalde vormen van inkomen wel en bepaalde niet meegerekend.
  Hieronder volgt een lijst van inkomensbestanddelen die wel worden meegerekend:

 • Brutosalaris (bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst dient de werkgever een verklaring af te geven dat het voornemen bestaat om het tijdelijke arbeidsovereenkomst op te laten volgen door een vaste arbeidsovereenkomst. Indien deze verklaring niet wordt afgegeven dan telt het inkomen enkel voor de duur van het contract);
 • vakantietoeslag;
 • pensioenuitkering (inclusief VUT);
 • bij zelfstandig ondernemers (eenmanszaak, VOF of CV) wordt uitgegaan van de gemiddelde winst van de afgelopen drie kalenderjaren, tot maximaal de winst uit de onderneming van het laatste kalenderjaar;
 • sociale uitkering (mits blijvend);
 • onregelmatigheidstoeslag (mits structureel);
 • 13e maand (indien gegarandeerd door de werkgever);
 • provisie;
 • winstuitkering/bonus, mits onvoorwaardelijk
 • alimentatie ten gunste van de aanvrager;
 • soms een deel van de overwerkvergoeding.
 • 3. Extra zekerheden
  In sommige gevallen kan het nodig zijn om extra zekerheden te verschaffen voor de verkrijging van een hypothecaire lening. Belangrijk in dit verband zijn overige bezittingen zoals een levensverzekering, een kapitaalsverzekering of een aandelenpakket. Daarnaast zijn andere extra zekerheden mogelijk:

 • Hoofdelijk-medeschuldenaarstelling
  Iemand verbind zich - naast de oorspronkelijke schuldenaar - als hoofdelijk medeschuldenaar, waardoor deze persoon volledig mede-aansprakelijk wordt voor de betaling van rente, aflossing of premies.

 • Borgstelling en garantie
  Iemand kan officieel borg of garant staan voor de betaling van de hypotheeklasten van een schuldenaar. Dat wil zeggen dat wanneer de schuldenaar deze verplichting niet zelf nakomt, dat de `borg` verplicht is om de betalingsverplichtingen over te nemen.

 • Bijpandstelling
  Het is mogelijk om een ander waardevol onderpand dat in bezit is van de schuldenaar als extra zekerheid op te nemen bij een bestaande hypothecaire lening.

 • Mede-onderzetting
  Hieronder wordt verstaan het extra verhypothekeren van (meestal) een ander onroerend goed ter verdere zekerheid van de hypotheekverstrekker. De eigenaar van het onroerend goed is in dit verband per definitie geen schuldenaar van de hypotheek en dus niet aansprakelijk met zijn hele vermogen. Bij een gedwongen verkoop zal alleen het extra onderpand in de verkoop worden betrokken.

 • Verpanding van polissen
  Het is mogelijk om bestaande verzekeringspolissen zoals een gemengde levensverzekering of een overlijdensrisicoverzekering bij een hypothecaire lening te betrekken. Deze polissen kunnen verpand worden aan de geldverstrekker.

 • Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug