Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
donderdag 26 november 2020  02:51   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering  
Nederlandse of buitenlandse hypotheek?  
Hypotheek zelf regelen of via een adviseur?  
Hypotheekvormen en looptijden  
Maximale financiering   
Benodigde stukken  
Taxatierapport  
Hypotheekofferte  
Hypotheekakte  
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Hypotheekvormen en looptijden
Hieronder is uiteengezet welke aflossingsvormen er mogelijk zijn.
Let wel: niet in alle landen zijn alle vormen mogelijk (zie: Nederlandse of buitenlandse hypotheek?).

Traditionele hypotheken:
 • Lineaire hypotheek
 • Annuïteitenhypotheek

  Hypotheken gecombineerd met een (gemengde) kapitaalsverzekering:
 • De traditionele levenhypotheek
 • Spaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek
 • De spaarbeleggingshypotheek

  Hypotheken zonder (gemengde) kapitaalsverzekering:
 • De effectenhypotheek of zuivere beleggingshypotheek
 • Aflossingsvrije hypotheek
 • 1. Lineaire hypotheek
  Dit is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. U leent een hoofdsom en lost daarvan maandelijks een gelijkblijvend deel af. De zogenaamde restschuld (het hoofdsom -/- de tot dan toe betaalde aflossingen) neemt dus lineair af. In de loop van de tijd neemt het bedrag aan te betalen rente ook steeds verder af omdat de restschuld steeds kleiner wordt.

  Opvallende eigenschap van deze hypotheek is dus dat u in het begin hoge bruto maandlasten heeft (vaste aflossing + de rente over de hoofdsom) en tegen het einde van de looptijd lage bruto maandlasten heeft omdat het deel rente steeds verder daalt.
  2. Annuïteitenhypotheek
  Deze aflossingsvorm ondervangt het probleem van de ongelijkmatig verdeelde maandlasten van de lineaire hypotheek. Bij de annuïteitenhypotheek heeft u gedurende de gehele looptijd van de hypotheek gelijkblijvende bruto maandlasten. Dat wil zeggen dat (uitgaande van een gelijkblijvend rentepercentage) de maandelijkse som van aflossing en rente gelijk blijft. Dit wordt gerealiseerd doordat in tegenstelling tot de lineaire hypotheek het aflossingdeel flexibel wordt gemaakt. In het begin van de looptijd bestaat de maandlast voor het grootste deel uit rentebetalingen en aan het eind van de looptijd voornamelijk uit aflossing.
  De annuïteit, het vaste maandbedrag, wordt volgens wiskundige modellen berekend.
  Hypotheken gecombineerd met een levensverzekering
  Een in Nederland gebruikelijk methode van aflossing is de methode waarbij de hoofdsom aan het einde van de looptijd in een keer wordt afgelost met een uitkering van een zogenaamde kapitaalsverzekering. Dit houdt in dat er niet op de hoofdsom wordt afgelost in de traditionele zin, waardoor er gedurende de gehele looptijd rente over deze hoofdsom wordt betaald.
  Daarnaast wordt echter premie betaald voor een kapitaalsverzekering die aan het einde van de looptijd van de hypotheek tot uitkering komt en waarmee de hoofdsom wordt afgelost. De maandelijkse bruto en netto-lasten zijn, bij gelijkblijvende rente en inkomensbelastingschijf, gelijk.

  Het bestaan van deze aflossingsvormen is interessant omdat binnen het Nederlandse belastingstelsel aftrek van hypotheekrente kan worden genoten. Men kan daar via deze hypotheekvormen maximaal gebruik van maken; immers over de volledige looptijd van de hypotheek wordt er niet afgelost en blijft de rente dus hoog en wordt een optimaal belastingvoordeel behaald.
  Daarnaast is ook (onder bepaalde voorwaarden) de uitkering van de kapitaalsverzekering eigen woning belastingvrij, waardoor dubbel belastingvoordeel wordt behaald. Van hypotheken gecombineerd met een levensverzekering bestaan verschillende vormen:


  Voordeel van al deze vormen is dat in beginsel de bruto- en nettolasten constant blijven gedurende de gehele looptijd.
  3. De traditionele levenhypotheek
  Bij deze hypotheekvorm lost u niet af op de hoofdsom en sluit u een zogenaamde gemengde verzekering af, die verpand wordt aan de geldgever (hypotheekverstrekker). De premie bestaat uit twee delen:
 • De premie voor een verzekering tegen het risico van overlijden voor het einde van de looptijd van de hypotheek.
 • een zogenaamde `spaarpremie` waarmee een bedrag wordt gespaard om aan het einde van de looptijd de lening in een keer geheel of gedeeltelijk af te kunnen lossen.

  Het spaardeel van de gemengde verzekering kan naar keuze op een vastrentende manier worden belegd of worden belegd met winstdeling in de verzekeringsmaatschappij. De hoogte van de uitkering is dan mede afhankelijk van de hoogte van de winst van de betreffende verzekeringsmaatschappij.
 • 4. Spaarhypotheek
  In feite is een spaarhypotheek een zelfde soort hypotheek als een traditionele levenhypotheek, eveneens met een hoofdsom waar niet op wordt afgelost en een gemengde verzekering met een risicodeel en een spaardeel. Het verschil zit hem de opbrengst van het spaardeel. Bij een spaarhypotheek is de rente die over het spaardeel wordt vergoed in beginsel gelijk aan de hypotheekrente die men moet betalen. Door de koppeling van de spaar- en hypotheekrente staat de opbrengst dus van tevoren vast. Bovendien zijn de maandelijkse bruto lasten, ongeacht de hoogte van de rente, gedurende de gehele looptijd gelijk. Het rentepercentage op spaarhypotheken is 0,2% hoger dan de gangbare rente, daarnaast is de polis van de gemengde verzekering, in tegenstelling tot de traditionele levensverzekering niet overdraagbaar aan een andere geldgever, wat uw bewegingsvrijheid beperkt.
  5. Beleggingshypotheek
  Net als bij de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de beleggingshypotheek uit een aflossingsvrije hypotheek, waar gedurende de looptijd niet op de hoofdsom wordt afgelost en een kapitaalsverzekering of gemengde verzekering. Maandelijks wordt premie betaald voor de `spaarpot`, met dien verstande dat de men bij een beleggingshypotheek zelf kan bepalen bij welke beleggingsfondsen er wordt belegd. De keuze in beleggingsinstellingen is beperkt tot de fondsen van de verzekeraar. Bij de beleggingshypotheek loopt u het risico dat het uiteindelijke beleggingsresultaat tegenvalt. In dat geval blijft u aan het einde van de looptijd wellicht met een restschuld achter (waarvoor u opnieuw een hypotheek voor kunt afsluiten). Echter, er bestaat ook een kans dat u een goed beleggingsresultaat behaald en de waarde van de verzekering aan het einde van de looptijd groter is dan verwacht. In dat geval houdt u geld over.
  6. De spaarbeleggingshypotheek
  Bij deze hypotheekvorm heeft men de keuze om gedeeltelijk te sparen (volgens het spaarhypotheekconcept) en gedeeltelijk te beleggen (zoals bij de beleggingshypotheek) en is daarmee een soort tussenvorm tussen beide varianten.
  7. De effectenhypotheek of zuivere beleggingshypotheek
  Bij deze hypotheekvorm wordt de hoofdsom middels een aflossingsvrije hypotheek geleend en wordt daarnaast een effectenportefeuille opgebouwd waarvan de waarde aan het einde van de looptijd de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflost. Deze effectenportefeuille kan worden opgebouwd door een periodieke (maandelijkse) inleg of een eenmalige inleg. Wanneer de effectenportefeuille op een bepaald moment volgens een van tevoren afgesproken verwachte rendementsontwikkeling een overwaarde vertoont (de verwachte waarde is groter dan het af te lossen bedrag) is het mogelijk om tussentijdse opnames te plegen. Zoals al bij de beleggingshypotheek (Link naar hierboven) aangegeven loopt men bij beleggingsrisico, maar heeft men tevens kans op hoge rendementen. Bij deze hypotheekvorm heeft men geen mogelijkheid om gebruik te maken van de fiscale voordelen van de zogenaamde kapitaalsverzekering eigen woning. Daartegenover staat dat men, omdat men zelf belegt, geen `verzekeringskosten` hoeft te betalen.
  8. Aflossingsvrije hypotheek
  Bij deze hypotheekvorm wordt geen geld op de hoofdsom afgelost gedurende de looptijd. Bovendien wordt er geen geld `gespaard` om de hoofdsom af te lossen. Dit houdt in dat na afloop van de looptijd van de hypotheek er geen aflossing kan plaatsvinden, tenzij de hypotheek op een andere wijze wordt afgelost bijvoorbeeld door middel van een effectenportefeuille. Vaak wordt er evenwel een nieuwe hypotheek afgesloten aan het einde van de looptijd of wordt de hypotheek afgelost na verkoop van de woning of na overlijden.


  Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug