Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  08:17   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland  
Vestigen  
Auto  
Persoonlijke verzekeringen  
Binnenlands of buitenlands belastingplichtig  
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen  
Keuzerecht  
Sociale verzekeringen  
Volksverzekeringen  
Werknemersverzekeringen  
Zelfstandigenverzekeringen  
Ziektekostenverzekering  
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken  
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken
Wanneer u als pensioengerechtigde (inclusief bij een vervroegd pensioen) naar het buitenland verhuist, gelden een aantal specifieke regels. U wordt buitenlands belastingplichtig, maar Nederland zal toch belasting willen heffen op een aantal inkomensbestanddelen.

Ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft Nederland belastingverdragen gesloten met een groot aantal landen, waaronder alle landen van de EU en een groot aantal andere Europese landen. In die verdragen is vastgelegd welk land voor welk inkomensbestanddeel mag heffen. Zo zal volgens deze verdragen doorgaans uw AOW uitkering en een overheidspensioen (bijvoorbeeld van het ABP of het PGGM) in Nederland worden belast. Wanneer u een pensioen ontvangt van een particulier bedrijfspensioenfonds is de heffing hiervan doorgaans toegewezen aan het nieuwe woonland. Uitkeringen van lijfrentepolissen of andere inkomensverzekeringen waarvoor u in Nederland in het verleden premieaftrek heeft genoten zijn ook in Nederland belast. Ook inkomen uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap is in Nederland belast. Daarnaast zal Inkomsten uit de eigen woning in Nederland en inkomen uit sparen en beleggen in Nederland door de Nederlandse fiscus worden belast.

Uw AOW-uitkering zal uitbetaald worden wanneer u verhuist naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten inzake de wet BEU. Zo `n verdrag heeft Nederland in ieder geval met alle landen van de EU en met de landen van de Europese Economische Ruimte.

Wanneer u pensioengerechtigd bent of vervroegd gestopt bent met werken en u verhuist naar het buitenland dan bent u niet meer automatisch voor alle Nederlandse sociale voorzieningen verzekerd. U bent dan aangewezen op de sociale voorzieningen van uw nieuwe woonland. Omdat deze niet altijd even goed zijn als de Nederlandse voorzieningen bestaat er voor een aantal verzekeringen de mogelijkheid om u in Nederland vrijwillig voor deze voorzieningen te verzekeren.

Voor pensioengerechtigden zijn met name de volgende verzekeringen van belang: de ANW, en vooral de AWBZ. Wanneer u nog geen 65 bent, maar vervroegd bent gestopt met werken, bestaat naast de ANW en de AWBZ de mogelijkheid om u voor de AOW vrijwillig bij te verzekeren.

Gebruikmaking van het zogenaamde keuzerecht door pensioengerechtigden is mogelijk. Echter, de mogelijkheid tot aftrek van hypotheekrente is alleen dan interessant wanneer uw inkomen ook grotendeels in Nederland wordt belast. In geval van een Overheidspensioen is dit doorgaans het geval. Echter bij een pensioen van een particulier pensioenfonds is het recht van heffing volgens de belastingverdragen meestal toegewezen aan het woonland, waardoor u mogelijk een gering inkomen overhoud dat in Nederland wordt belast en waarvan de rente kan worden afgetrokken.

Vanzelfsprekend zijn er nog meer inkomensbestanddelen waarvan de heffing doorgaans aan Nederland is toegewezen die een keuze voor het Nederlandse belastingstelsel volgens het keuzerecht kunnen rechtvaardigen. Hypotheek & Buitenland kan u bij uw keuze helpen en eventueel doorverwijzen naar hierin gespecialiseerde fiscalisten.

Wanneer u een AOW gaat ontvangen in het buitenland (voor VUT en vervroegd pensioen gelden andere regelingen, maar in grote lijnen geldt hetzelfde als bij de AOW) en uw inkomen is lager dan de inkomensgrens dan behoud u recht op de voorzieningen van de Nederlandse ziekenfondswet (ZFW). Dit geldt echter alleen wanneer u in een EU-, EER- of verdragsland gaat wonen.

Om uw ziektekostenverzekering voort te zetten in het buitenland moet u het een en ander regelen. Aan uw zorgverzekeraar geeft u door dat u in het buitenland gaat wonen. U wordt dan uitgeschreven en uw zorgverzekeraar meldt uw verhuizing aan het College van Zorgverzekeraars (CVZ). Van het CVZ ontvangt u een formulier (formulier E 121) waarop staat dat u recht hebt op medische zorg in het land waar u gaat wonen, voor rekening van uw huidige ziektekostenverzekering. Dit is uw verzekeringsbewijs. In de begeleidende brief van het CVZ leest u bij welke plaatselijke buitenlandse zorgverzekeraar u zich kunt inschrijven en hoe. Het CVZ kan formulier E 121 ook rechtstreeks naar de buitenlandse zorgverzekeraar sturen. U krijgt dan vanzelf bericht.

Wanneer u vervroegd gestopt bent met werken en in het buitenland wilt gaan wonen en bovendien geen recht heeft op AOW, VUT, WAO of Waz dan heeft u geen recht op ZFW, ondanks het feit dat uw inkomen onder de inkomensgrens blijft. U kunt zich bovendien niet vrijwillig verzekeren voor de ZFW, en bent dus aangewezen op de voorzieningen voor ziektekosten in het land waar u gaat wonen.

Ligt uw inkomen boven de loongrens (2003: € 31.750), dan moet u zich particulier tegen ziektekosten verzekeren. Wanneer u naar het buitenland verhuisd dan kunt u dit in Nederland of in uw nieuwe woonland doen. Indien u dit in Nederland doet zorg dan voor een goede buitenlanddekking, zodat de medische hulp in beide landen vergoed wordt.

Veel Nederlandse particuliere zorgverzekeraars zullen u echter naar een buitenlandse particuliere zorgverzekeraar verwijzen. Nederlandse particuliere verzekeraars hebben overigens allemaal hun eigen verzekeringsvoorwaarden, tarieven en acceptatiebeleid. Hierop bestaat één uitzondering: de standaardpakketpolis.

Als u particulier verzekerd bent, eindigt uw particuliere verzekering dus meestal bij vertrek naar het buitenland. Als u naar een EU-, een EER-land of Zwitserland verhuist, kunt u echter uw standaardpakketpolis bij uw particuliere ziektekostenverzekeraar behouden. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren. Vraag ook hoe u zich aanvullend in uw nieuwe woonland kunt verzekeren. Wanneer u zich in het buitenland particulier verzekerd tegen ziektekosten bent u niet automatisch verzekerd voor de AWBZ.

U leeftijd kan problemen opleveren wanneer u zich particulier wilt verzekeren in het buitenland. Het is daarom raadzaam om voordat u definitief besluit om te verhuizen naar het buitenland bij uw eigen particuliere ziektekostenverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden tot behoud van uw verzekering. Zij kunnen u ook helpen bij het vinden van een particuliere ziektekostenverzekeraar in het land waar u gaat wonen, die geen problemen heeft met uw hogere leeftijd. (een aannamegrens tot 69 jaar is geen uitzondering).


Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug