Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  08:02   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland  
Vestigen  
Auto  
Persoonlijke verzekeringen  
Binnenlands of buitenlands belastingplichtig  
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen  
Keuzerecht  
Sociale verzekeringen  
Volksverzekeringen  
Werknemersverzekeringen  
Zelfstandigenverzekeringen  
Ziektekostenverzekering  
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken  
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Zelfstandigenverzekeringen
De zelfstandigenverzekeringen zijn van toepassing op zelfstandig ondernemers en freelancers. U bent dan dus niet in loondienst werkzaam. Tot de zelfstandigenverzekeringen behoren:

 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (WAZ)
 • Ziekenfondsverzekeringen voor zelfstandigen

  De premies voor de zelfstandigenverzekeringen worden geheven door de belastingdienst.
 • 1. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (WAZ)
  De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (WAZ) is een verplichte verzekering tegen de financiŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De WAZ is bedoeld voor personen die betaalde arbeid verrichten en die niet verplicht verzekerd zijn voor de WAO. Het gaat hier om ondernemers en andere personen die niet in loondienst werkzaam zijn. Op basis van de WAZ hebben de verzekerden, naast recht op een uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid, ook recht op een uitkering bij zwangerschapsverlof. De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van het gederfde inkomen, en bedraagt maximaal 70% van het minimumloon.
  WAZ-verzekerden zijn jaarlijks premies verschuldigd. Deze premies worden door de Belastingdienst geheven. Dit gebeurt meestal gelijktijdig met de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Op basis van de gegevens op uw aangiftebiljet berekent de Belastingdienst de premie die u moet betalen. Hiervan krijgt u bericht door middel van een Aanslagbiljet premie WAZ.
  Voor algemene vragen over de WAZ kunt u bellen met de BelastingTelefoon voor ondernemers: 0800-04 43.

  Wanneer u in het buitenland gaat wonen, maar zelfstandig in Nederland blijft werken dan blijft u binnenlands belastingplichtig en bent u automatisch verzekerd voor de WAZ. De premie wordt via de loonbelasting door de belastingdienst geheven. Wanneer uw naar een land verhuisd waarmee Nederland in verband met de wet BEU een verdrag heeft afgesloten kunt u in dat land een uitkering van de WAZ ontvangen. Nederland heeft met alle landen van de EU en de EER een belastingverdrag afgesloten.

  Wanneer u in het buitenland gaat wonen en tevens als zelfstandige gaat werken in uw nieuwe woonland dan kunt u zich niet vrijwillig verzekeren voor de WAZ. U bent dan aangewezen op de sociale voorzieningen van uw nieuwe woonland op dit punt.
  2. Ziekenfondsverzekeringen voor zelfstandigen
  Werkt u als zelfstandig ondernemer, dan bent u verplicht ziekenfondsverzekerd als uw belastbaar inkomen niet meer dan Ä 20.250 per jaar bedraagt (2003). Bepalend is uw inkomen over drie jaar, dat wil zeggen uw inkomen in het vijfde, vierde en derde jaar vůůr het jaar waarin wordt bekeken of u voor een ziekenfondsverzekering in aanmerking komt. In 2003 wordt het inkomen van 1998, 1999 en 2000 bekeken.
  Elk jaar beoordeelt de Belastingdienst vervolgens aan de hand van uw situatie per 1 oktober of u ziekenfondsverzekerd kunt zijn. Kunt u volgens de verklaring van de Belastingdienst niet in het ziekenfonds, dan kunt u ook niet op een andere grond ziekenfondsverzekerd zijn (bijvoorbeeld als werknemer, uitkeringsgerechtigde of meeverzekerde).

  Als u een ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen heeft, dan bent u daarvoor ziekenfondspremie verschuldigd. Een deel van deze ziekenfondspremie is inkomensafhankelijk: dit deel is namelijk gebaseerd op een percentage van uw inkomen. Dit inkomensafhankelijke deel van de premie betaalt u aan de Belastingdienst. U dient zich bovendien aan te melden bij een ziekenfondsverzekeraar. U betaalt tevens een maandelijkse nominale premie aan uw ziekenfonds. U kunt zich ook bijverzekeren voor extra kosten.

  Wanneer u In het buitenland gaat wonen, maar in Nederland als zelfstandige blijft werken, dan blijft u binnenlands belastingplichtig en bent u ziekenfondsverzekerd volgens de bovengenoemde regels voor zelfstandigen.
  U kunt Nederlandse ziekenfondsverzekering meenemen naar EU-, EER- en verdragslanden (wet BEU), maar niet naar landen waarmee geen verdrag gesloten is.

  Wanneer u naar het buitenland verhuisd dan moet u van uw zorgverzekeraar een formulier (E 106) aanvragen waarmee u zich ook bij een zorgverzekeraar in uw nieuwe woonland (dit moet dus een verdragsland zijn) kunt laten inschrijven. U kunt kiezen waar u de medische hulp wilt ontvangen. U kunt dus zowel in Nederland als in uw woonland naar de huisarts, apotheek, het ziekenhuis e.d. De kosten worden vergoed volgens de regels van het land waar u de medische hulp krijgt. Mogelijk is het noodzakelijk dat u zich extra bijverzekerd indien u een uitgebreidere dekking wenst.

  Of uw gezinsleden meeverzekerd kunnen worden, hangt af van de regels van uw woonland en de inkomenssituatie van uw partner. Meeverzekerde gezinsleden hebben alleen recht op verstrekkingen in uw woonland.
  Als ziekenfondsverzekerde bent u ook verzekerd voor de AWBZ, evenals meeverzekerde gezinsleden. U en uw gezinsleden hebben recht op AWBZ-zorg volgens de regels van uw woonland. Uzelf kunt eventuele extra kosten ook vergoed krijgen. De AWBZ-premie betaalt u in Nederland.

  Wanneer u in het buitenland gaat wonen en aldaar gaat werken als zelfstandige kunt u zich niet vrijwillig verzekeren voor de ziekenfondsregeling voor zelfstandigen. U bent aangewezen op de ziektekostenvoorzieningen voor zelfstandigen in uw nieuwe woonland.


  Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug