Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  09:02   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland  
Vestigen  
Auto  
Persoonlijke verzekeringen  
Binnenlands of buitenlands belastingplichtig  
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen  
Keuzerecht  
Sociale verzekeringen  
Volksverzekeringen  
Werknemersverzekeringen  
Zelfstandigenverzekeringen  
Ziektekostenverzekering  
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken  
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Sociale verzekeringen
De sociale verzekeringen zoals die in Nederland zijn geregeld, bieden een bescherming tegen risico`s van inkomensderving en bijzondere financiële lasten die het gevolg zijn van bijvoorbeeld ouderdom, overlijden, ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Als u in Nederland woont bent u automatisch verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. Voor de meeste sociale verzekeringen moet u premies betalen.
De sociale verzekeringen zijn te verdelen in de volgende drie groepen:

 • Volksverzekeringen
 • Werknemersverzekeringen
 • Zelfstandigenverzekeringen

  Bij een verhuizing naar het buitenland - emigratie - speelt niet alleen de vraag in welk land uw inkomsten belast zijn een rol. Het is namelijk ook belangrijk om te weten in welk land u sociaal verzekerd bent. Aan de hand van afspraken die daarover in internationaal verband zijn gemaakt, kunt u nagaan in welk land u sociaal verzekerd bent. Het gaat hierbij om afspraken die onder meer moeten voorkomen dat meer dan één of helemaal geen stelsel van sociale zekerheid op u van toepassing is.

  Omdat Nederland een goed en uitgebreid stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen heeft dient u zich ervan te vergewissen dat u in voldoende mate verzekerd blijft. In een aantal gevallen blijft u recht houden op de Nederlandse voorzieningen of kunt u dit eenvoudig ondervangen door u vrijwillig in Nederland te verzekeren voor de desbetreffende voorziening (zoals bij de AWBZ, en AOW).

  In ieder geval gelden de volgende zaken in het algemeen bij verhuizing naar het buitenland:

 • Wanneer u in Nederland bij een Nederlandse werkgever werkt, dan bent u in Nederland sociaal verzekerd ook al woont u in het buitenland.

 • U kunt slechts in één (EU-)lidstaat sociaal verzekerd zijn, meestal in het land waar u werkt.

 • Uw meeverhuizende gezinsleden zijn niet langer verzekerd in Nederland wanneer u in Nederland werkt (tenzij zij zelf ook in Nederland werken), maar kunnen zich onder bepaalde voorwaarden vrijwillig verzekeren voor de Nederlandse sociale verzekeringen.

 • In de EU, EER of Zwitserland hebt u dezelfde rechten en plichten als de inwoners van dat land zelf. U mag voor de sociale zekerheid dus niet anders behandeld worden.

 • In landen waarmee Nederland een verdrag over de sociale zekerheid heeft gesloten, hangt het van het verdrag af voor welke wetten u gelijk behandeld moet worden.

  Sinds 1 januari 2000 is de Wet beperking export uitkeringen (Wet beu) van kracht. Deze wet beperkt de mogelijkheden om een Nederlandse uitkering in het buitenland te ontvangen. De uitkering kan alleen nog worden uitbetaald in landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de controle op de uitkering. Nederland heeft deze afspraken met alle EU, en EER landen. Zijn deze afspraken er niet met een land, dan wordt uw uitkering stopgezet als u in dat land gaat wonen. De uitkering wordt pas voortgezet als er een verdrag met uw woonland wordt gesloten (of als u weer in Nederland woont). De uitkerende instantie UWV of SVB licht u in als er alsnog een verdrag gesloten wordt met uw land.

  Op deze site wordt kort en bondig uiteengezet wat de gevolgen zijn van een verhuizing naar het buitenland - emigratie - met betrekking tot de hierboven genoemde drie groepen sociale voorzieningen, die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in de verschillende sociale wetten zoals: AOW, AWBZ, Kinderbijslag, ANW, Ziektewet, WW, Ziekenfondswet, WAO en de verzekeringen voor ziektekosten en arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (WAZ).


 • Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug