Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
maandag 28 september 2020  10:33   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland  
Vestigen  
Auto  
Persoonlijke verzekeringen  
Binnenlands of buitenlands belastingplichtig  
Dubbele belastingheffing - belastingverdragen  
Keuzerecht  
Sociale verzekeringen  
Volksverzekeringen  
Werknemersverzekeringen  
Zelfstandigenverzekeringen  
Ziektekostenverzekering  
Pensioengerechtigd of vervroegd gestopt met werken  
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Keuzerecht
De Nederlandse belastingwetgeving biedt buitenlands belastingplichtigen die in een lidstaat van de EU of een andere verdragsland (met uitzondering van Zwitserland) (gaan) wonen, onder bepaalde voorwaarde de mogelijkheid om ervoor te kiezen om binnenlands belastingplichtig te blijven of weer te worden.

Deze keuze kan jaarlijks worden uitgebracht. Door de keuze komt de belastingplichtige onder andere in aanmerking voor de heffingskortingen, de persoonsgebonden aftrekposten en de aftrek van hypotheekrente en belastingvrijstelling in verband met de kapitaalsverzekering eigen woning voor de niet in Nederland gelegen eigen woning. Met name deze laatste twee aftrekposten kunnen interessant zijn omdat in geen enkel EU land deze aftrekposten kunnen worden genoten.

Of deze keuze voordelig is, is afhankelijk van de omvang van uw inkomen waar u in Nederland belasting over moet betalen (en dus de rente van mag aftrekken). Bijvoorbeeld, wanneer u een pensioen ontvangt van een bedrijfspensioenfonds dan zal dit doorgaans, ondanks het feit dat u er voor kiest om binnenlands belastingplichtig te zijn, in het woonland worden belast. Zie in dit kader ook: Dubbele belastingheffing - belastingverdragen.

Bovendien heeft de Nederlandse fiscus de zogenaamde terugploegregeling getroffen ter voorkoming van ongebreideld switchen van belastingstelsel, wanneer dat per jaar voordeliger zou uitpakken. Deze regeling houdt in dat er een inkomensherziening plaatsvindt wanneer er binnen een aantal jaren weer wordt geswitcht naar het buitenlandse stelsel.

De belastingdienst heeft een apart rekenprogramma om te bepalen of het voordelig voor u is om gebruik te maken van het keuzerecht dat gedownload kan worden van de internetsite van de belastingdienst buitenland.


1. heffingskortingen
Heffingskortingen zijn bedragen die, wanneer u binnenlands belastingplichtig bent, het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelastingen en premies voor volksverzekeringen verminderen. De 13 heffingskortingen die er bestaan zijn een soort vervanging van de vroegere `belastingvrije som`. Voorbeelden van deze heffingskortingen zijn: de arbeidskorting, de kinderkorting en de combinatiekorting. De heffingskortingen zijn opgesplitst in een belastingdeel en een premiedeel. Voorwaarde voor het in aanmerking komen voor de heffingskortingen is dat u binnenlands belasting- en premieplichtig bent. Wanneer u ouder bent dan 65 hoeft u overigens geen premie AOW meer te betalen, waardoor het premiedeel van de heffingskorting geen AOW-deel meer bevat.

Wanneer u in het buitenland gaat wonen en niet meer in binnenlands belasting- en premieplichtig bent komt u niet meer in aanmerking voor de heffingskortingen. Dit is van belang wanneer u nog wel belasting in Nederland moet betalen (via een C- of D-biljet), bijvoorbeeld wanneer u nog wel inkomen uit arbeid of een (overheids)pensioen geniet.
2. Persoonsgebonden aftrekposten
Persoonsgebonden aftrekposten komen in mindering op het progressief belaste inkomen in
box 1. Voorbeelden van deze aftrekposten:
  • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • Uitgaven voor de levensonderhoud van een kind jonger dan 30 jaar
  • Buitengewone uitgaven (bijv. ziektekosten)
  • Uitgaven voor weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind
  • Scholingsuitgaven
  • Kosten voor een monumentenpand
  • Kwijtschelding van durfkapitaal (tante Agaathlening)
  • Giften
  • restant persoonsgebonden aftrek over het voorgaande jaar


  • Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug