Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  09:24   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland  
Huis zoeken  
Regels, wetten en gewoonten  
Prijzen  
Wat is de juiste prijs?  
Fiscale aspecten  
Buitenlands erfrecht en uw testament  
De koopprocedure  
Betaling  
Kosten koper en overige kosten  
Inschrijven van de hypotheekakte  
Literatuur  
Beurzen  
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Buitenlands erfrecht en uw testament
Het buitenlands erfrecht betreft de regels die er per land bestaan omtrent de verdeling van eigendommen na overlijden voor het geval er geen testament is opgemaakt. Uw erfgenamen kunnen te maken krijgen met buitenlands erfrecht:
  • wanneer u een huis en wellicht andere bezittingen (zoals een bankrekening of een auto) in het buitenland heeft, maar u nog wel officieel in Nederland woont of;
  • wanneer u nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft, maar in het buitenland woont en tevens nog bezittingen in Nederland heeft.

Het is van belang dat u zich realiseert dat erfrecht in andere landen doorgaans anders is dan het Nederlandse erfrecht en dat het daarom noodzakelijk kan zijn om een aantal zaken te regelen middels een testament in Nederland, en mogelijk een tweede testament in het buitenland. Op die manier kunt u veiligstellen dat uw wensen met betrekking tot de verdeling van uw (buitenlandse) bezit na uw dood worden eerbiedigt.

Dit kan des te meer van belang zijn omdat er in Nederland sinds 1 januari 2003 een nieuwe wet omtrent erfrecht is ingevoerd. Een belangrijke verandering daarin is dat de (langstlevende) partner van de overledene die een partner en kinderen nalaat veel meer rechten heeft gekregen (behalve natuurlijk wanneer anders is bepaald in een testament). Deze verandering houdt in dat de alle bezittingen en schulden op het moment van overlijden naar de (langstlevende) partner gaan en dat de kinderen ter grootte van hun erfdeel een geldvordering krijgen op deze (langstlevende) partner. Deze geldvordering is in principe niet opeisbaar.

In Nederland kunt u een rechtsgeldig testament laten opmaken bij een notaris, en u kunt daarin ook uw buitenlandse bezittingen opnemen. Omdat dit niet in alle landen voldoende is wordt soms aangeraden een tweede testament op te maken in het land waar u een huis heeft, en in dat tweede testament aan te geven welk erfrecht van welk land u van toepassing acht.
Helaas is deze uitdrukkelijke wens niet altijd juridisch te handhaven vanwege (het ontbreken van) locale wetgeving (zie hieronder). Het is daarom aan te raden in uw testament(en) zo duidelijk mogelijk aan te geven wie wat krijgt.
Belangrijke tips
  • Meestal is het helemaal niet nodig om twee testamenten op te maken, en volstaat een Nederlands testament dat geverifieerd wordt - door een notaris of advocaat - in het buitenland.
  • Volgens de wetgeving van sommige landen herroept het laatst opgemaakte testament alle voorgaande testamenten. Om dit te voorkomen dient u in het testament uitdrukkelijk te stellen dat het testament het Nederlandse testament niet herroept en dat het een aanvulling op het Nederlandse testament is.
  • Wanneer u, nadat u een testament in het buitenland heeft laten opmaken, ook in Nederland een testament laat opmaken, dan is het van belang dat u daarin aangeeft dat ook het testament in het buitenland nog steeds geldig is.
  • Zorg ervoor dat uw Nederlandse en buitenlandse testament qua inhoud niet tegenstrijdig zijn, noch beide over dezelfde bezittingen bepalingen bevatten en elkaar dus overlappen.
  • Het is raadzaam om, wanneer u voor uw buitenlandse bezitting een buitenlands testament op laat maken, de inhoud daarvan eerst aan een Nederlandse notaris voor te leggen.
  • In uw Nederlandse testament en andersom is het raadzaam om te verwijzen naar het buitenlandse testament.
  • Realiseert u dat volgens de Nederlandse wet een oud testament pas herroepen wordt, indien dat uitdrukkelijk in het nieuwe (ook het buitenlandse) testament is opgenomen.
  • Laat u over uw testament adviseren door een notaris of advocaat. De wetgeving met betrekking tot erfrecht verschilt namelijk van land tot land.

Het hoeft overigens niet zo te zijn dat wanneer u bezittingen heeft in het buitenland of u woont in het buitenland dat dan, bij het ontbreken van een testament, altijd het buitenlandse erfrecht van toepassing is op uw (buitenlandse) bezittingen. Welk erfrecht van welk land geldt is vastgelegd in het internationaal privaatrecht van dat land. Deze regels over erfrecht zijn echter van land tot land verschillend, wat er toe kan leiden dat er verschillende uitkomsten resulteren per land. Om dit te ondervangen hebben de overheden van de verschillende landen hierover een internationaal verdrag gesloten, maar tot op heden heeft alleen Nederland dit verdrag geratificeerd. Het gevolg hiervan is dat er alsnog een conflicterende conclusie kan worden getrokken omtrent welk erfrecht geldt, ook al geeft u dat duidelijk in uw testament(en) aan.

Dit houdt in dat u zich op de hoogte moet stellen van de regels omtrent het internationaal privaatrecht van een land die stelt wanneer welk erfrecht geldt en hoe dit voor uw persoonlijke situatie uitwerkt. In de verschillende literatuur over kopen en wonen in het buitenland kunt u deze informatie vinden. Echter, wanneer het onduidelijk blijft wat voor uw situatie geldt kan het van belang zijn dat u zich hierover laat adviseren door een daarin gespecialiseerde jurist. Hypotheek & Buitenland kent de partijen in de markt die hierin per land gespecialiseerd zijn en kan u hierbij helpen en eventueel doorverwijzen.

Het is overigens van belang te benadrukken dat wanneer u duidelijk in uw testament aangeeft wie de erfgenamen zijn, en zij onderling geen onenigheden hebben er zich hoogst waarschijnlijk nooit problemen zullen voordoen. Alleen dan wanneer een (of meerdere) der erfgenamen het niet eens is met de gang van zaken (en waarschijnlijk het hen toebedeelde bezit) hij of zij middels een juridische procedure het onderste uit de kan zal proberen te halen en de nalatenschap aanvechten. Zo `n procedure zou de ultieme test zijn of u uw nalatenschap juridisch goed geregeld heeft.


Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug