Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  07:35   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
De fiscale worsteling van de expat 18-6-2003

Arnoud Veilbrief

Voor werknemers die tijdelijk in het buitenland worden gestationeerd, wordt de relatie met de belastingdienst er niet eenvoudiger op. Moet je als expat belasting betalen in het land waar je werkt of in je moederland? Het antwoord op die vraag laat zich niet makkelijk vinden en is afhankelijk van tal van factoren. ,,Het gaat er om waar het middelpunt van je leven zich afspeelt.``

Bij grote multinationals als Unilever en Akzo heten ze `grass widowers`: werknemers die in het buitenland werken, maar regelmatig naar het moederland reizen om familie of geliefde te zien. Ze behouden hun huis in Nederland en staan nog steeds ingeschreven in hun oude woonplaats. Verstandig, want de standplaats in het buitenland kan van korte duur zijn. Mocht de werkgever de grass widower ergens anders nodig hebben, of kiest deze er zelf voor om terug te keren naar Nederland, dan staat na de taxirit van Schiphol het vertrouwde bed klaar.

De status van deze `halve expats` levert fiscaal gezien nogal eens problemen op. Ze verdienen hun salaris in het buitenland en betalen in dat land loonbelasting. Tegelijkertijd blijven ze een band houden met het land van herkomst zolang ze zich niet hebben uitgeschreven uit het bevolkingsregister van hun woonplaats.

Het kostte expat Chris Mees, werkzaam bij een grote multinational in Londen, heel wat hoofdbrekens om uit te zoeken wat zijn fiscale status is. Mees vertrok vorig jaar voor onbepaalde tijd naar Londen. Zijn partner bleef in Nederland. Drie keer per maand komt hij een weekend terug naar Nederland, waar zij in hun koophuis is blijven wonen.

Met dat verhaal nam Mees begin dit jaar contact op met de belastingdienst. Hij wilde weten hoe zijn verhouding met de fiscus was geworden. Bleef hij, als Nederlands ingezetene, zijn belasting in Nederland betalen? Of zou de over zijn loon geheven belasting in de Engelse schatkist vloeien? Moest hij in dat geval zijn in Engeland verdiende inkomen aan de Nederlandse belastingdienst opgeven? Op die vragen bleek de belastingdienst zelf het antwoord allerminst paraat te hebben. Het zou te ver voeren om de rondgang langs alle loketten en telefonische helpdesks hier volledig weer te geven, maar typerend is de vraag die een medewerker van de belastingdienst aan Mees stelde: ,,Wat denk je er zelf van?``

Het regelen van fiscale zaken is, naast het vinden van een passende woning en een school voor de kinderen, een van de dingen waar Luydert Smit van KPMG Meijburg Expatriate Services zich mee bezighoudt. Het geval van de op en neer pendelende Chris Mees komt hem bekend voor. Om te bepalen waar een expat belastingplichtig is, gelden een aantal criteria. Smit: ,,De eerste vraag waar wij een antwoord trachten te vinden is: waar is iemand fiscaal inwoner? De volgende vraag is dan: `waar heeft iemand het `middelpunt van zijn leven`?`` Een tamelijk subjectieve vraag, maar er bestaat de nodige jurisprudentie over. ,,Een aantal elementen is daarbij van belang: waar woont hij of zij? Waar speelt iemands sociale leven zich af? Gaat het gezin mee? Hoe lang duurt de uitzending en houdt de expat zijn huis aan in het eigen land?``

Vuistregel is dat bij een verblijf van langer dan twee jaar de expat bijna altijd `buitenlands belastingplichtig` wordt. Het gezin verhuist dan vrijwel altijd mee, krantenabonnementen en lidmaatschappen van verenigingen worden opgezegd, en de banden met Nederland worden (tijdelijk) grotendeels verbroken. Er kan echter wel een relatie met Nederland blijven bestaan, indien bijvoorbeeld het huis wordt aangehouden. Bij definitieve emigratie is dat niet het geval: elke binding met het moederland verdwijnt en daarmee ook de relatie met de Nederlandse belastingdienst.

De term `buitenlands belastingplichtig` betekent niet dat men uitsluitend in het buitenland belasting betaalt. Een Nederlander die als zodanig bij de Nederlandse belastingdienst te boek staat, heeft zijn hoofdinkomen in het buitenland, maar kan ook bepaalde inkomsten uit Nederland ontvangen. ,,Een van die inkomsten kan bijvoorbeeld de huur van het huis zijn``, zegt Ron van Steijn, belastingexpert en collega van Luydert Smit. Veel expats verkopen hun huis niet, maar houden het aan. Vaak wordt het huis verhuurd en de huurinkomsten zijn dan ook in Nederland belast. Of beter gezegd: waren, want in 2001 is de inkomstenbelasting op dit punt veranderd. Van Steijn: ,,Voor de wijziging gaven expats die hun huis verhuurden 75 procent van hun huurinkomsten aan, je trok de hypotheekrente af, en je was klaar.``

Dat is veranderd, de huuropbrengst hoeft niet meer te worden aangegeven, maar de hypotheekrente kan ook niet meer worden afgetrokken. Het huis wordt belast in box 3, dat wil zeggen als vermogen. Dat vermogen wordt geacht per jaar vier procent rendement op te leveren, dat vervolgens voor dertig procent wordt belast. De expat betaalt dus 1,2 procent per jaar over de waarde van zijn huis minus de hypotheekschuld. ,,Als je je huis goed weet te verhuren, is dat gunstig``, zegt Van Steijn. ,,Maar anders schiet je erbij in.``

Pendelaars als Chris Mees verhuren hun huis niet, maar maken er nog regelmatig gebruik van. Voor hem en zijn partner blijft de hypotheekrenteaftrek in principe bestaan. Maar hoe kan dat, als zijn inkomen door de Engelse fiscus wordt belast? Van Steijn: ,,Als de partner werkt, kan die het van zijn of haar inkomen aftrekken, ongeacht de eigendomsverhouding van het huis. Maar let op: als de partner minder verdient dan de expat, mag er ook slechts tegen een lager tarief worden afgetrokken. Dus bijvoorbeeld niet meer tegen 52 procent, maar tegen 37 procent. Dat scheelt flink.``

Het kan financieel een behoorlijk verschil uitmaken of iemand binnenlands of buitenlands belastingplichtig is (zie kader). ,,In een aantal gevallen kan de expat kiezen voor binnenlandse belastingplicht``, volgens Ingrid Voermans, woordvoerder van de Belastingdienst. ,,Als iemand in een land woont dat behoort tot de Europese Unie of in een ander land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten (met uitzondering van Zwitserland), dan kan hij of zij er elk jaar opnieuw voor kiezen om in de belastingheffing te worden betrokken volgens de belastingregels die gelden voor inwoners van Nederland. De voorwaarde is wel dat deze persoon inkomen in Nederland heeft.`` Deze mogelijkheid heet het keuzerecht. Dit betekent dat niet alleen het Nederlandse inkomen, maar het totale wereldinkomen (zie kader) de grondslag is voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Gebruikmaken van het keuzerecht kan aantrekkelijk zijn als men bepaalde aftrekposten heeft, bijvoorbeeld de hypotheekrente op een eigen woning, ziektekosten of studiekosten. Deze aftrekposten kunnen dan leiden tot een lagere belasting in Nederland. Het keuzerecht houdt niet in dat men zelf kan kiezen waar men belastingen betaalt. Dat wordt bepaald aan de hand van belastingverdragen. Men blijft dus ook belastingplichtig in het woonland.

Voermans noemt als voorbeeld iemand die in Duitsland woont, maar in Nederland werkt. ,,De Duitse woning is gefinancierd met een hypotheek. Deze persoon werkt in Nederland en heeft dus Nederlands inkomen. Hij is eigenlijk buitenlands belastingplichtig in Nederland, maar kan kiezen voor binnenlandse belastingplicht. In Duitsland bestaat er geen aftrek van hypotheekrente (er is wel een soort subsidieregeling). Voor deze persoon kan het aantrekkelijk zijn om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland.`` Op de internetsite van de Belastingdienst staat een rekenprogramma waarop het financiŽle voordeel kan worden berekend.

Wat is wijsheid als je voor langere tijd naar het buitenland gaat en met buitenlandse belastingstelsels te maken krijgt?. ,,Neem een belastingadviseur die gespecialiseerd is in deze materie``, is het antwoord van Ron van Steijn van KPMG Meijburg. Dat klinkt als een dooddoener``, zegt hij, ,,maar het is ontzettend complexe materie. En het is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden, ook niet binnen Europa.``

Wat is een wereldinkomen?

Het totaal van alle inkomsten vormt tezamen het zogenaamde `wereldinkomen`. Wie binnenlands belastingplichtig is in Frankrijk, geeft in Frankrijk het wereldinkomen op. Wie in Nederland belastingplichtig is, geeft het in Nederland op.

Uitgaande van dat laatste geval, bestaat het wereldinkomen behalve uit bijvoorbeeld in Nederland verdiend loon ook uit buitenlandse inkomsten waarover de Nederlandse fiscus geen belasting mag heffen, zoals huurinkomsten van een huis in Frankrijk. Die inkomsten worden in Frankrijk belast, maar maken ook deel uit van het wereldinkomen, dat in Nederland wordt opgegeven. Om te voorkomen dat de expat dubbel wordt aangeslagen, zijn er belastingverdragen, die Nederland met 78 landen heeft gesloten. Het belastingverdrag bepaalt welk land de `heffingsbevoegdheid` over inkomsten heeft. Meer informatie over belastingverdragen en het voorkomen van dubbele belasting is te vinden op internet: www.belastingdienst.nl/buitenland. Op de website van het ministerie van FinanciŽn zijn alle belastingverdragen te vinden: www.minfin.nl, onder het kopje `terzake`.

Meer informatie

Voor belastingadvies kan de (toekomstige) expat, behalve bij gespecialiseerde adviesbureaus, terecht op het speciale buitenlandkantoor van de Belastingdienst in Heerlen: 045-5779500. Daar werken ook Belgische en Duitse belastingdeskundigen wegens het grote aantal Nederlanders dat in BelgiŽ en Duitsland werkt.
bron: NRC Handelsblad (zaterdag 10 mei)
«« terug
 
Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug