Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
vrijdag 25 september 2020  08:45   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Rekening voor imperfecte EU-markt duurder 15-4-2003

Deloitte & Touche ruikt kansen na alimentatie-arrest van Europese Hof van Justitie

AMSTERDAM - De Europese rechter heeft staatssecretaris Steven van Eijck van Financiën opgezadeld met een zeer ruime belastingaftrek wegens alimentatie. Maar dat is nog lang niet het einde van het verhaal, menen de fiscalisten van Deloitte & Touche.


Een echtscheiding is vaak kostbaar. Zeker als de kostwinner een deel van zijn inkomen uit het buitenland haalt. Eind vorig jaar kwam na zes jaar procederen de ontknoping in een rechtszaak van de Nederlander De Groot. Die ondervond in 1994 de fiscale hobbels van de Europese arbeidsmarkt aan den lijve. De Groot werkte toen in één jaar in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Hij verdiende in dit kwartet landen zijn inkomen. Hij kreeg van de Nederlandse fiscus te horen dat zijn aftrekpost voor alimentatie maar voor een deel zou worden toegekend. De rest, zo schrijft de Nederlandse regeling voor, moeten de andere drie werkstaten maar uitbetalen.

Maar omdat die dat weigerden, stapte De Groot naar de rechter. Zijn eis: Nederland zou ook de in de andere drie landen geweigerde belastingaftrek moeten toekennen. Het verlies aan belastingvoordeel belemmert hem in zijn recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Uiteindelijk kwam de zaak bij het Europese Hof van Justitie terecht. Die ontpopte zich tot de strenge hoeder van de Europese binnenmarkt. In steeds meer uitspraken van de rechters op de Luxemburgse Kirchberg zegeviert het belang van de interne markt, die de vijftien landen van de Europese Unie (EU) met elkaar vormen. Binnen die markt moet er, zo dicteert het Europees Verdrag, sprake zijn van vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. De Groot kreeg gelijk.

Rechtspraak van het Europese Hof van Justitie heeft directe werking. Dat betekent dat de uitspraak in de zaak-De Groot niet alleen geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. Ook de landen van de Europese Economische Ruimte, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, en landen met een associatieverdrag met de EU zijn erin betrokken. Ten slotte geldt het arrest-De Groot voor een aantal landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft dat de `verdeling` van aftrekposten niet regelt.

Dat het om een fikse `schadepost` voor de schatkist gaat, wordt steeds duidelijker. Staatssecretaris Van Eijck moest snel met een besluit naar buiten komen, waarin hij aangeeft dat de Belastingdienst in het vervolg De Groot-achtige situaties gaat behandelen zoals het Europese Hof heeft bepaald.

Direct nadat het Europese Hof het arrest-De Groot had gewezen, schreef belastingadviseur Peter Kavelaars van Deloitte & Touche in deze krant dat de verruiming van de aftrek van toepassing is op een breed scala van `persoonsgebonden` aftrekposten.

Maar het schriftelijke besluit van Van Eijck is te beperkt, concluderen de Europees fiscaal-rechtelijke experts van Deloitte & Touche belastingadviseurs nu de finesses van Van Eijcks besluit bekend zijn geworden. De Europa-specialisten van het EU-bureau van Deloitte & Touche zijn ervan overtuigd dat Van Eijck een groot aantal aftrekposten heeft overgeslagen: verliezen op beleggingen in durfkapitaal, uitgaven voor monumentenpanden en aftrekbare giften. Ook allerlei onderhoudsverplichtingen die niet voortvloeien uit een echtscheiding maar bijvoorbeeld uit het opbreken van een samenlevingscontract of `dringende morele onderhoudsverplichtingen` (bijvoorbeeld voor familieleden) zouden meeliften met het arrest-De Groot.

Het EU-team van Deloitte & Touche stelt dat iemand die net als De Groot in verschillende landen van de EU werkt, ook dit soort kosten maar deels in Nederland mag aftrekken van het belastbaar inkomen. `Aldus vormen zij een strijdigheid met het vrij verkeer.` Iemand met een inkomen dat over verschillende landen van de EU is gespreid, loopt het risico dat hij, evenals De Groot, maar een deel van zijn aftrekpost krijgt uitbetaald, namelijk het Nederlandse `aandeel` daarin. Iemand die alleen in Nederland een inkomen verdient, krijgt al die voordelen zonder enig probleem.

De evenredigheidsbenadering in de Nederlandse wet moet daarom niet alleen opzij worden gezet voor alimentatie, maar in feite voor alle persoonsgebonden kosten. En dat schept weer nieuwe mogelijkheden voor rechtszaken, zo constateren Hans van den Hurk, Luc Nijs en Gerben Weening van het EU-bureau van Deloitte.

Niet alleen is de groep particulieren die van `De Groot` profiteren, veel groter, ook bedrijven kunnen zich volgens het trio aangorden voor de strijd. De zaak-De Groot is ook van belang voor bedrijven met Nederland als hoofdzetel en een vestiging in één van de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein of een associatieland, kortom al die landen die Van Eijck heeft aangewezen als `De Groot-gebied`.

Het gaat dan vooral om giften aan kerken of bepaalde wetenschappelijke, ideologische of liefdadigheidsinstellingen. Volgens de Nederlandse wet mogen ook ondernemingen die giften aftrekken. Maximaal mag er zes procent van de winst voor deze doelen worden afgetrokken.

Voor deze kosten geldt dezelfde fiscale barrière waar De Groot in 1994 tegenaan liep. In het buitenland geweigerde giftenaftrek staat de Nederlandse fiscus evenmin toe. Die bepaling zou in de slipstream van het geruchtmakende arrest-De Groot eveneens vermorzeld kunnen raken. Daar is dan wel een gerechtelijke uitspraak voor nodig. De fiscale advocatuur loopt zich warm.

bron: Het Financieele Dagblad
«« terug
 
Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug