Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
maandag 28 september 2020  09:42   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Stimuleer aflossing op de hypotheek 2-4-2003

De hypotheekrenteaftrek begon ooit als een maatregel ter bevordering van het eigen woningbezit. Inmiddels is hij in veel gevallen ontaard in het subsidiŽren van gokken met geleend geld. Een volgende hervorming van de hypotheekrenteaftrek zou moeten aangrijpen op deze ontsporing.

Wie wel eens de gang naar de hypotheekadviseur heeft gemaakt, weet dat deze je in de meeste gevallen zal adviseren om bij aankoop van een huis een zo hoog mogelijke hypotheek te nemen, geen eigen geld in te brengen en vooral niet tussentijds af te lossen. Het doel hiervan is natuurlijk de maximale benutting van de renteaftrek. De hypotheekadviseur zal ook wijzen op de mogelijkheid om de aflossing op te bouwen door te beleggen in plaats van deze saai bij elkaar te sparen. In de jaren van voorspoed op de beurs en de huizenmarkt was deze fiscaal verlengde hefboom naar persoonlijke rijkdom een voor velen onweerstaanbare propositie.

De perikelen rond Legiolease hebben velen doordrongen van de risico`s van beleggen met geleend geld. Moderne hypotheekconstructies vertonen hiermee gelijkenis. Neem bijvoorbeeld de vermogenspositie van een gezin dat een huisaankoop heeft gefinancierd met een beleggingshypotheek, waarbij het gezin kiest voor beleggen in aandelen. Tegenover de hypotheekschuld staan het huis, de aandelenportefeuille en het verdienpotentieel van de ouders. Dit is geen goed gespreide beleggingsportefeuille. Tijdens de recente hoogconjunctuur stegen niet alleen de huizen- en aandelenprijzen, maar verhoogde de krapte op de arbeidsmarkt ook nog eens het verdienpotentieel. De keerzijde is dat gedurende een recessie de waarde van alle vermogensbestanddelen tegelijkertijd kan dalen, terwijl de hypotheekschuld blijft staan. In Nederland moeten we hiervoor teruggaan naar de periode van 1978-1982, toen de huizenprijzen en aandelenprijzen gemiddeld met respectievelijk 5,7 procent en 0,1 procent daalden en de werkloosheid steeg van 3,8 procent in 1978 tot 8,1 procent in 1982. Persoonlijke omstandigheden als echtscheiding, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid kunnen er bovendien toe leiden dat contracten op een ongunstig moment moeten worden herzien en dat huis en aandelen moeten worden verkocht op het moment dat dit het slechtste uitkomt. De combinatie van een maximale hypotheekschuld met risicovol beleggen stelt gezinnen bloot aan financiŽle risico`s, waarvan het de vraag is of zij die wel kunnen dragen. Het wekt dan ook bevreemding dat de overheid het maximaliseren van de hypotheekschuld fiscaal stimuleert.

Fiscaal vriendelijke hypotheekconstructies kan de wind uit de zeilen worden genomen wanneer de fiscus bij de bepaling van de renteaftrek uitgaat van lineaire aflossing. De hypotheekschuld waarover rente mag worden afgetrokken wordt dan beperkt tot het bedrag dat resteert in het geval van lineaire aflossing over een periode van dertig jaar. Concreet betekent dit dat de hypotheekschuld waarover de fiscus renteaftrek toestaat elk jaar met een dertigste deel daalt. Vergeleken met een hypotheek waarop niet wordt afgelost, neemt de netto contante waarde van de renteaftrek dan met tussen de dertig en veertig procent af, hetgeen een aanzienlijke besparing voor de overheid oplevert. Het staat huizenkopers overigens nog steeds vrij om de hypotheekvorm te kiezen die ze zelf willen, al wordt de aantrekkelijkheid van de lineaire hypotheek natuurlijk wel vergroot. De huizenkoper wordt zo van overheidswege gestimuleerd om zijn schulden te verminderen. Ik ga erdaarbij overigens van uit dat de huidige situatie, waarbij de fiscale behandeling van de eerste eigen woning in box 1 valt, blijft bestaan.

De financiŽle sector is de afgelopen decennia rijkelijk beloond voor het uitdenken van fiscaal vriendelijke hypotheekconstructies. Zo zijn de provisies die hypotheekadviseurs verdienen op spaar-, beleggings- en levenhypotheken vele malen groter dan die op de traditionele lineaire en annuÔteitenhypotheken. Eerstgenoemde hypotheekvormen zijn immers winstgevender. Gedurende de volledige looptijd van de hypotheek blijft de hoofdsom intact, waardoor de rentewinst van de hypotheekverstrekker hoger is dan bij voortijdige aflossing. We hoeven er niet rouwig om te zijn wanneer deze vorm van overheidssteun aan de financiŽle sector zou verdwijnen.

De fiscale behandeling van de eigen woning zou een prudent financieel beleid van gezinnen gericht op een spoedige aflossing van de hypotheekschuld moeten stimuleren in plaats van ontmoedigen. Deze gedachte is niet geboren uit nivelleringsdrang. Evenmin tast het de principes van de hypotheekrenteaftrek aan, maar wel het in de loop der jaren sterk toegenomen oneigenlijk gebruik hiervan.

bron: Het Financieele Dagblad (30-12-2003)
«« terug
 
Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug