Hypotheek & BuitenlandHypotheek en buitenland - Specialist in hypothecaire financiering van buitenlands onroerend goed 
maandag 28 september 2020  09:54   [Privacy- en cookiebeleid]     contact     zoeken     nieuws     sitemap     
Homepage 
Koop in het buitenland 
Landen 
Verhuizen naar het buitenland 
Financiering 
Dienstverlening 
Links 

Hypotheek & Buitenland
Binnenkant 37
1011 BM Amsterdam


T: +31 20 3300139
F: +31 20 5248313

BTW-id: NL001702194B22
  
Europa
 
Europese consument beducht voor aankopen over de grens 25-3-2003

Brussel wil strijd aanbinden met oneerlijke handelspraktijken door harmonisering beschermingsregels

AMSTERDAM - Het Europees Parlement weet het zeker: de interne markt is een economisch succes. Alleen de consument maakt er onvoldoende gebruik van. Hij deinst terug voor grote aankopen over de grens.

Aan wetgeving om de consument te beschermen bestaat in Europa geen gebrek. Misschien is er zelfs wel te veel geregeld. Bestellingen via telefoon, postorderbedrijf of internet zijn aan allerlei bepalingen gebonden. Voor het boeken van vakanties en vliegreizen gelden strikte regels. Consumentenkrediet moet omgeven zijn met waarborgen. Allemaal met het doel het publiek te behoeden voor commerciële verleidingen.

Maar overzichtelijk zijn de regels allerminst. Ze zijn versnipperd, ingewikkeld en gedetailleerd, constateert het christen-democratische europarlementslid Ria Oomen-Ruijten. Het gevolg is dat de regels te omzeilen zijn en daarmee hun doel voorbijschieten. Consumenten doen wel boodschappen over de grens, maar aan grotere bestedingen wagen ze zich niet. De komst van de euro heeft daarin niet veel verandering gebracht. Uit een recente studie van de Europese Commissie blijkt dat niet meer dan 13% van de ingezetenen van de Unie de afgelopen twaalf maanden iets hebben gekocht in een andere lidstaat. Ook het aantal bestellingen via internet was volgens deze inventarisatie `buitengewoon laag`.

Het publiek heeft geen vertrouwen in grensoverschrijdende aankopen, signaleert de Franse Béatrice Patrie, behorend tot de sociaal-democratische fractie, in een verslag aan het europarlement. De burger is onkundig van zijn rechten, en als hij die rechten al kent, weet hij niet hoe hij deze moet afdwingen.

De Europese Commissie zoekt de oplossing in een nieuwe kaderrichtlijn. Doel is een einde te maken aan oneerlijke handelspraktijken. Urgente problemen zijn opgenomen in een actieprogramma. Zo zouden er nieuwe regels moeten komen om paal en perk te stellen aan time-sharing van vakantiehuizen en overboeking van vliegreizen. Time-sharing behelst het verkopen van rechten om een bepaald deel van het jaar een vakantieverblijf te mogen gebruiken, een praktijk die met name in Spanje gangbaar is. Agressieve verkoopmethoden worden daarbij nietgeschuwd. Argeloze vakantiegangers die te snel hun handtekening zetten, kunnen het contract nog terugdraaien dankzij een verplichte afkoelingsperiode.

Maar er blijven valkuilen bestaan waarin de beschermende regels niet voorzien. De koper wordt voorgespiegeld dat zijn appartement is gelegen bij een zwembad en een bar. Dat klopt, alleen is verzuimd mee te delen dat die voorzieningen dichtgaan wanneer de exploitatie niet loont. Ook de richtlijn voor vakantiecharters blijkt niet waterdicht. Dat kan de reiziger parten spelen wanneer zijn vliegtuig is overgeboekt.

Bovenmatig gedetailleerde regels zijn niet het meest doeltreffend, stelt het Europees Parlement vast. Een kaderrichtlijn, zoals de Commissie voorstelt, zou voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid kunnen zorgen. Voorwaarde is wel dat die richtlijn voldoende ruim geformuleerd is om alle onoorbare praktijken te kunnen aanpakken. Een Europese regeling mag geen optelsom worden van nationale bepalingen. `We moeten één procedure krijgen die bestaande regels vervangt. Onderliggende wetgeving kan dan verdwijnen. We moeten het simpel houden`, stelt parlementslid Oomen.

Zij zegt te kiezen voor `een hoog niveau van bescherming van de consument. Rechten en plichten moeten overal gelijk zijn. Dat vraagt om maximale harmonisatie`. Niet alleen de consument, maar ook het kleinbedrijf en de winkelier zijn hiermee volgens haar gediend. Volgens een enquête van de Commissie denkt 45% van de ondervraagde bedrijven baat te hebben bij het gelijktrekken van consumentenwetgeving in de EU. Zij denken dat hun afzet een impuls krijgt als er eenduidige afspraken komen over handelspraktijken en reclame-uitingen.

Een nieuwe richtlijn uit Brussel zou alle stappen van de consument moeten regelen, zowel het moment van aankoop, de betalingsvoorwaarden alsook de klachtenafhandeling en eventuele restitutie als producten of diensten niet deugen.

Bij aankoop over de grens moet de consument kunnen rekenen op een regeling van geschillenbeslechting die efficiënt en betaalbaar is. De Commissie zou daarbij uitsluitsel moeten geven over de vraag welke rechtbank in welke lidstaat bevoegd is om conflicten te behandelen. Voor handhaving van de voorschriften zou elke lidstaat een EU-bureau voor consumentenvoorlichting moeten krijgen.

Het Parlement wil ook de wereldhandelsorganisatie WTO betrekken in het waarborgen van de rechten van de consument. Brussel zou in WTO-verband moeten aandringen op etikettering van producten, zodat over herkomst en productiemethode geen misverstand kan bestaan. Het creëren van vrijhandel mag dan vooropstaan, dit mag niet ten koste van de positie van de consument.

Commissie en Parlement willen vooral dat het Europese publiek meer plezier gaat beleven van de economische integratie. De burger moet de interne markt gaan appreciëren en vertrouwen, zegt het Duitse europarlementslid Marianne Thyssen van de christen-democratische fractie. Het wekken van vertrouwen is volgens haar alleen al nodig om Europa dichter bij de burger te brengen en de mythe te ontzenuwen dat de Unie er alleen is voor de grote bedrijven.

Maar of de bestedingen van de consument in andere EU-landen nu zoveel zullen toenemen als de nieuwe richtlijn is aanvaard, valt te bezien. Het koopgedrag wordt ook bepaald door de taal, de reisafstand, streekgebonden aspecten en vertrouwen in vaste relaties. De voorkeur gaat veelal uit naar aanbieders van producten en diensten in de eigen regio. Daarmee zijn de natuurlijke grenzen van marktintegratie bepaald. Thyssen: `Uit de loutere vaststelling dat veel consumenten liever dicht bij huis kopen, mag niet worden afgeleid dat de interne markt niet deugt.`

Hans Maarsen

Zwarte lijst gewenst
Verkopers die onophoudelijk aandringen moeten op een zwarte lijst, vindt het Europees Parlement. Die lijst zou een aanvulling moeten vormen op de nieuwe kaderrichtlijn die de consument voor valkuilen moet behoeden. Doel is alle vormen van oneerlijke handel uit te bannen. Verkopers mogen bijvoorbeeld geen misbruik maken van leeftijd of laag opleidingsniveau van een klant. Maar ook belemmeringen die de consument ervaart bij het wisselen van dienstverlener vindt het Parlement niet deugen. De zwarte lijst moet ervoor zorgen dat het zakenleven zich verre houdt van laakbare praktijken.

De consument moet primair worden beschermd via wetgeving, waar nodig aangevuld met zelfregulering door bedrijven en invoering van gedragscodes, bij voorkeur op EU-niveau. Dat is ook in het belang van de ondernemer. Leveranties kunnen soepeler verlopen als ze met meer waarborgen zijn omgeven. Dat moet grensoverschrijdende transacties stimuleren. Gaat het toch een keer mis, dan zou een speciale Europese rechtbank voor consumentenzaken het pleit moeten beslechten, zo is in het Parlement geopperd.

bron: Het Financieele Dagblad
«« terug
 
Webdesign & Hosting: SBIS© 2020 Hypotheek & Buitenland | T: +31 20 3300139 | F: +31 20 5248313 | Disclaimer | E-mail | Naar boven | terug